Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn220
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay436
mod_vvisit_counterToplam1237919
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:08

Yolageldi, Necatiye, Havsa ?le merkezi ve Ksemer kyleri ile evrili bulunan kyn, 20 bin dekar arazisi bulunmaktad?r. Da??, batakl?k ve sazl?k yeri yoktur. Ormanl?k yeri avu? korusu bulunuyor. Bu byk orman kal?nt?lar?d?r.

Ky, ?le merkezinin 13 km. do?usunda yer al?yor. E5 karayolunun 5 km. kuzeyinde bulunmaktad?r. Kyn ortas?nda, bir atak bulunuyor ve ky adeta ikiye blmektedir.

Ky 1877 (93) Osmanl?-Rus Sava?? sonras? kurulmu?. 1878 Berlin Antla?mas?nda, Osmanl?ya yklenen a??r ?artlar, K?r?m'da bulunan Trkleri de ge zorlam?? ve K?r?m'dan gelen bir gmen kafilesine, be?enecekleri bir iftli?e iskan edilmeleri iin birka iftlik gezip grenler, bugnk kyn bulundu?u yeri be?enmi?ler. iftlik Devletin oldu?u iin buraya yerle?enlere cami ve okul devlet taraf?ndan yap?lm??. Daha sonraki y?llarda Bulgaristan'dan gelen gmenlerle bu gnk duruma gelmi?. 1912-13 Balkan Sava??nda ky terk edip Anadolu ilerine gidenler iki y?l sonra geldiklerinde, devlet taraf?ndan yap?lan evlerin yak?lm?? ve y?k?lm?? oldu?unu grm?ler. Kendi olanaklar? ile kerpi ve saplardan yap?lan evler, gnden gne geli?erek bu gnk duruma gelmi?tir.

Ky ilk kuruldu?unda, resmi kay?tlarda ad? Fethiye olan iftli?in, K?r?m' dan gelen Tatar Trkleri yer be?enme gezilerinden sonra kendilerine "Be?endiniz mi?" sorusuna kar??l?k "TAPTIK" demi?ler. Tatarca be?endik anlam?nda olan ve "TAPTIK" dedikleri iin kyn de ad? TAPTIK olmu?.

Kyn geim kayna??n? tar?m ve hayvanc?l?k olu?turmaktad?r.

Aile, ana-baba ve ocuklardan olu?maktad?r. Bu aile i?birli?i, ocuklar askere gidip gelinceye ve evleninceye kadar devam eder. Aile iinde, birden fazla erkek ocuk bulundu?u takdirde, ayr?lma gndeme gelir. Baz? karde?ler kolektif al??may? becerebiliyor.

Cumhuriyet dnemi evlenmeler genellikle ana-baba iste?i do?rultusunda, grc usulyle yap?l?rd?. Cumhuriyet dneminden sonra giderek bu tr evlenmeler yok oldu. Gnmzde evlenmeler, k?z-o?lan iste?i do?rultusunda yap?lmaktad?r. Gemi? dnemlerde d?n per?embe gn biterken, ?imdi pazar gn son bulmaktad?r. Cumartesi gnn ak?am?nda gelen sofralar kurulur, yemekler yenirken isteyenler iki de ierler ve damata tak? tak?l?r. Geline kama vurma gelene?i devam etmekte ve kma yak?l?rken, k?zlar dabruka alarak kama yakma trksn sylerler.

Kyde Trk gelene?i do?rultusunda ahlaki durumlar devam etmektedir. ?nanlar, kyler aras?nda oldu?u gibi, bir kyde aileler aras?nda oldu?u kadar, bir aile iinde ki?iler aras?nda dahi farkl?l?klar bulunuyor.

Kad?nlar aras?nda, cuma ve ar?amba gnlerinde ev temizli?i ve ama??r y?kama sak?ncal? bulunmaktad?r. Per?embe gnn ak?am? ve cuma gnlerinde kk ya?ta ocu?u len anneler, el i?i yani diki?-nak?? ve rg i?leri yapmazlar. ??nenin ocu?a saplanaca?? b? ve ocu?un su barda?? delinece?i inanc? bulunmaktad?r.

Gemi? dnemlerde H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rm??. H?d?rlezden bir gn nce kk bir mle?e k?zlar yzk, kpe gibi e?yalar?n? koyarlar. Ak?am st de evlerin nne ate? yak?l?r, ate? stnden atlan?r. H?d?rlez gn sal?ncaklar kurulur, e?lence yap?l?r, kp bir ksz k?za at?r?l?r ve iinde e?yalar ?kar?l?rken maniler okunur. S?ra ile baz? adaklar adan?r ve s?ra ile emanetler ?kar?l?r. Sylenen manilerden birka tane :


Ha benim eyiz iim, ?nci serdim gne?e,
Dert oldu benim iim, Bakan gzler kama?a,
Ben yan?yom senin iin, Senin yarin gl ise,
Sermesin benim iin. Benim ki bir top menek?e.

Bu Makale 6532 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720489
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 16 ziyaretci