Havsa, Havsaportal
Untitled Document
a

Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn94
mod_vvisit_counterDn313
mod_vvisit_counterBu Ay8289
mod_vvisit_counterToplam1155922
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:07

Ky ?lenin 15 km. kuzeyinde yer al?r. Hasky, Habiller, O?ulpa?a ve Osmanl? kyleriyle evrili bulunan kyn, 15.084 dekar ekilir arazisi ile 1300 dekar mera ve 220 dekar da Hazine arazisi bulunmaktad?r. Bu arazinin 2 bin dekar? sulu ve kalan? da k?rat?r. Bu s?n?rlar ierisinde da?l?k, ta?l?k, sazl?k ve batakl?k gibi bir yeri yoktur. Arazi hafif engebeli ve verimlidir. Topraklar zerinde geni? analizler yap?lm??t?r, neticeleri Meri Havzas? Topraklar? bitab?nda mevcuttur.

Ky, Edirne-K?rklareli asvalt?m hemen biti?i?inde ve gneyinde yer almaktad??r. Kyn hemen bat?s?nda Oluklu deresi gemektedir. Ev konumlar? pek fazla da??n?k de?ildir. Kyn bulundu?u yer, do?udan bat?ya do?ru az meyillidir.

Kyn bugnk bulundu?u arazi hali bir otlaki olarak kullan?l?r durumda ve Haskyne tabi imi?. 1872-73 y?llar?nda, Rstem A?a ad?nda bir ki?i bugnk kyn bulundu?u yere, yak?nlar? ile birlikte ev kurup yerle?mi?ler. Uzun y?llar Hasky'n bir mezras? durumunda kalm??. Balkan Sava??'ndan sonra 1914 y?llar?nda Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gmenler yerle?tirilmi? ve ky durumuna gelmi? oldu. Kyn bulundu?u mevki ve dere boylan ok gzel ot yeti?tirir, burada otlayan sa?mal hayvanlar?n stleri hem o?al?r hem de lezzetli olurmu?. Bundan dolay?, ky daha kurulmazdan nce bu mevkiye stl dere ad? verilmi?. Ky kurulduktan sonra da dere boylar?nda bol s?t a?alar?n?n bulunmas?ndan Stl dere yerine "S?TL DERE" olarak ad?n? alm?? oldu.

Kyde aile, ana-baba ve ocuklardan olu?ur. Bykanne ve bykbabalar?n bulundu?u aileler de bulunuyor. Aile iinde, birden fazla bulunan erkek ocuklardan, bir tanesi ana-baban?n yan?nda kal?r, di?erleri ayr? ev kurarlar yani ayr?l?rlar. Ev kurmalar?nda ailece yard?mc? olunur, bir miktar arazi de verilir. ??birli?i yapan karde?ler de bulunuyor.

Ky halk?, Trk gelene?i do?rultusundaki ahlaki durumlar?n? devam ettirmeye al??maktad?r. ?badetlerde, ramazan ve cuma gnlerinde cemaat fazlala?makta di?er zamanlarda azalmaktad?r. Aileler aras?nda oldu?u gibi, bir aile iinde bulunan fertler aras?nda da farkl?l?klar gzlenebiliyor.

Ky halk? aras?nda baz? bat?l inanlar da bulunuyor. rne?in: Kk ya?ta ocu?u len anneler, per?embe gnnn ak?am? ve cuma el i?i yapmazlar, diki?-nak?? ve rg i?leri yap?lmaz. len ocuklar?n rahats?z olaca?? inanc? bulunmaktad?r, ev temizli?i ve ama??r y?kamak, sal? ve ar?amba gnlerinde sak?ncal? grlyor. Yeni do?an ocuk, k?rk?nc? gn y?kan?r ve ondan sonra d??ar?ya ?kar?l?r. Y?kanan ocu?un suyunu gece herhangi bir yere dklmesi sak?ncal? grlyor. K?rk?nc? gn, y?kanacak olan ocu?un suyu zel olarak haz?rlan?r. Suyun iinde e?itli otlardan k?rk yaprak, k?rk tane kk ta? ve k?rk tane e?itli yiteceklerden k?r?nt? konur ve ylece su ?s?t?l?r. Nedeni ise: K?rk e?it ot yapra??ndan s?hhat, k?rk adet kk ta?tan g, k?rk tane yiyecek k?r?nt?s? ise bolluk iinde ya?amas?n?n temennisi olarak niteleniyor.

Gemi? dnemlerde, H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rm??. Bu ?enliklerde toplu olarak kyn herhangi bir yerinde yap?l?rm??. Kyn zenginleri, birer kuzu keserlermi? ve uvalla pirin al?rlarm??, yap?lan pilavl? yemekler beraberce yenirmi?. K?zlar a?alara sal?ncak kurar, erkek delikanl?larda byklere hizmet ederlermi?. K?zlar?n okudu?u manilere cevap, isteklileri taraf?ndan arac? ile gnderilirmi?. O dnemlerde sylenen manilerde birka? a?a??dad?r :

Mart?fal?m mart?fal, Tlbendi uzalday?m,

Mart?fal?n art? var, Ucunu dzelteyim,

Kimin evel ?karsa, ?yle nerden gelicen,

Devlet ile baht? var. Yolunu gzledeyim.

Gemi? dnemlerde, At yar??lar? ve gre?ler de vard?. K?z-o?lan bulu?up konu?ma sz konusu de?ildi. Ana-Baba'n?n istedi?i yere grc usul ile evlenmeler olurdu. ?imdi byle bir ?ey yok. Genlere de bir sz hakk? tan?n?yor. D?nlerde davul-zurna al?n?r. Eskiden per?embe gn biten d?n, ?imdi pazar gn bitmektedir.

Bu Makale 5428 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

a

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1658722
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 17 ziyaretci