Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn3
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Ay446
mod_vvisit_counterToplam1237928
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:07

Ky ?le merkezinin 13 km. gneybat?s?nda yer almaktad?r. Kuzucu, ukurky, Azatl?, Abalar ve Asl?han kyleri ile evrili bulunan kyn, 45 dekar arazisi bulunmaktad?r. 3500 dekar da otlakiye bulunuyor. Batakl?k, sazl?k, ormanl?k ve gl yeri yok. Kyn do?usundan, O?ulpa?a'dan gelen dere ile Oluklu'nun birle?mi? ?ekliyle gemektedir.

Ky, Havsa-Uzunkpr asfalt?ndan, Kuzucu kynn giri?inden 8 km. gneybat? do?rultusunda ve ?stanbul-Edirne Devlet demiryolunun 1 km. bat?s?nda bulunuyor. Ev konumlar? topludur.

Ktn kesin olarak ne zaman kuruldu?u belli de?il. Yap?lan ara?t?rmalara gre, 1705 y?l?nda kuruldu?u tahmin edilmektedir. Kyn bulundu?u yerde ve civar?nda ba?c?l??a ok uygun topra??n bulunmas?, ve ba?c?l?ktan ok iyi anlayan Rum ve Gagauzlar?n buralara yerle?mi? olmalar? kesinlik kazan?yor. 19. yzy?lda Avrupa ba?lar?nda grlen hastal?k sonucu, Edirne'den ?arap ihracat?, Zal?f, Asl?han ve ?erbettar kylerinden yap?ld??? da ifade edilmektedir. Kurtulu? Sava??ndan sonra mbadele ile Yunanistan'dan 1924 y?l?nda gelen bir miktar gmen ile daha sonra, 1935 y?l?nda Romanya'dan ve 1948 ile 1951 y?l?nda Bulgaristan'dan gelen gmenlerle bu gnk duruma gelmi?. Kyn retti?i

?araplar?n kaliteli olu?undan ky "?ARAPLAR" ad?n? alm??, daha sonra burada ?arap imalinden vazgeilmesi ile ky "?ERBETTAR" ad?n? alm??t?r.

Kyde aileyi olu?turan, ana-baba ve ocuklard?r. Bir aile iinde birden fazla erkek ocuklar?n evlenmeden ve askerlikten sonra ayr?lmalar oluyor. ?? birli?i yapan karde?ler de bulunuyor. Baba, ayr?lacak olan ocu?una ayr? bir ev yap?m?nda yard?m eder, bir miktar arazi de verir. Ayr?l?ktan sonra, ba?ka yerlere g edenler de var.

Kyde Trk gelene?i do?rultusunda ahlaki durum devam etmektedir.. Dini inanlara kar?? sayg? byktr. Aileler aras?nda oldu?u gibi, bir aile iinde ki?iler aras?nda da biri dinine daha ba?l? oldu?u halde, bir di?er bunu hi umursamamakta olanlar?nda var oldu?u bir gerektir. Ramazan ve cuma gnleri, cemaatin o?ald??? ve di?er zamanlarda azald??? grlmektedir. Kyde az da olsa iki ve kumar bulunmaktad?r. Baz? bat?l inanlar bulunuyor. ar?amba gn ama??r y?kanmaz, sal? gn ev temizli?i yap?lmaz. Per?embe gnnn ak?am? ve cuma gn el i?i yap?lmaz. Bilhassa kk ya?ta ocu?u len anneler buna ok dikkat ederler. len ocuklar?n i?neden rahats?z olaca?? inanc? vard?r. Cuma saati hibir i? yap?lmaz.

Gemi? dnemlerde, Nevruz ve H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rd?. Hud?rlezden bir gn ncesi, ak?am zeri her evin nnde bir ate? yak?l?r ve zerinden ev halk? atlarm??. H?d?rlez gn sal?ncaklar kurulur ve e?itli e?lenceler yap?l?rm??. O gnlerden kalma k?yafetler, kyde birka ki?ide bulunuyormu?. D?nlerde def, darbuka, zilli ma?a al?n?rm??, erkekler gre? tutarm??,. Bunlar? kyde 75 ya??ndan ya?l? 35 kad?n ve 21 erkek bulunuyor ve onlardan ?reniyoruz. O dnemde evlenmeler, grc usulyle yap?l?rm??, bu gn iin bu adet kayboldu. Ana-baban?n kararma ba?l? oldu?u kadar, genlere de sz hakk? veriliyor. D?nler per?embe gn son bulurken, ?imdi genelde pazar gn son buluyor. O dnemlerde d?nlerde ve ?enliklerde sylenmen manilerden birka?n? a?a??ya alm?? bulunuyoruz:

Ovan?n biberleri, Ben anneme giderken,

Yand?ya kuraktan, kt ya bir duman,

Ben o yare mektup, Duman?n iinde kald?m,

Sald?m gayet meraktan. Halim ok yaman.

Bu Makale 6753 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720499
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 5 ziyaretci