Havsa, Havsaportal
Untitled Document
a

Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn101
mod_vvisit_counterDn313
mod_vvisit_counterBu Ay8296
mod_vvisit_counterToplam1155929
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:06

Ky ?le merkezinin, 4 km. kuzeydo?usunda bulunmaktad?r. Havsa, O?ulpa?a, S?tldere, Hasky ve Ksemer kyleri ile evrili bulunan kyn, 23.065 dekar arazisi bulunuyor. Da?l?k, ta?l?k, sazl?k ve batakl?k yeri yoktur. Sleo?lu'ndan gelen Seylan deresi olan (Havsa deresi) dereden ba?ka akarsuyu yoktur. Az meyilli bir yerde kurulmu? bulunan kyn, Sleo?lu'ndan gelen anakkale istikametine giden asvalt ikiye blmektedir.

Kyn kesin olarak ne zaman ve kimler taraf?nda kuruldu?u belli de?il. Kyn bat? ynnde, eski bir mezarl?k kal?nt?lar? bulunuyor. Bu kal?nt?larda yaz?s?z dikili ta?lard?r. Bu ta?lar?n o?u k?r?lm??, uzunluklar?n yar?dan fazlas? yok. Menhir ta?lar? olabilece?i tahmin edilmektedir. Bir ba?ka mezarl?k daha vard?r ki buras?na Ma?atl?k mevkii derler. Bu mevkiide Hristiyan mezarl?klar?n kal?nt?lar? bulunuyor. Kyn bat? ynnde 3 adet Tmls bulunmaktad?r. Halk bunlara, HYK demektedir. Birine, O?ulpa?a deresi hy?, ikincisine Sad?k?n hy?, ncsne de mmeto?lu hy? denilmektedir. Bu isimlerin konulmas?na, isim sahiplerinin tarlas? iinde bulunmas?ndand?r.

1877 (93 Harbi) Osmanl?-Rus Sava??ndan sonra, Bulgaristan'dan kamak zorunda kalan gmenlerden bir k?sm? bu Bulgar kyne yerle?tiriliyor. Kurtulu? Sava??na kadar, kyn yar?s? Bulgar ve yar?s? Trk durumundayd?. Kurtulu? Sava??ndan hemen sonra, ky Rum ve Bulgarlar?n terk etmesi ve Bulgaristan'dan gelen gmenlerle bu gnk duruma gelmi?tir.

Bir rivayete gre, kyn hemen kuzeyinde Osman A?a ad?nda birinin iftli?i varm??. Bu Osman A?an?n ad?ndan "OSMANLI" ad?n? ald??? sylenmektedir. Bir di?er rivayet, 1677 Eyll ay?nda Avc? Sultan Mehmet, ordusu ile ?stanbul'dan Edirne'ye gelirken kyn yak?n?nda konaklam??, etraf avlanmaya ok msait bulunan arazide hem avlanmak hem de Sadrazam Faz?l Ahmet Pa?an?n hastalanarak yolda kalmas?, iyile?ip gelmesini beklemede olan ordunun bir zaman burada kald??? iin "OSMANLI" denmi? oldu?unda sylenmektedir.

Kyn ekonomik ynn tar?m ve hayvanc?l?k olu?turmakta, az miktarda da ticaret vard?r. Bunun yan?nda nakliyecilik de bulunuyor. Kyn gneydo?usundan geen Seylan deresinin her iki yakas?nda dar bir vadi uzanmaktad?r. Eskiden buraya "Osmanl? ovas?, Alt?n yuvas?" denirdi. Kyn halk? al??kan ve ttn retiminde becerilidir.

Aile ana-baba ve ocuklardan olu?ur. Birden fazla erkek ocuk olmas? halinde, asker dn? evlenmeden sonra ayr?lmalar olur. Ayr? hane kurmada, baba ve karde?ler aras?nda yard?mla?ma yap?l?r. Gemi? dnemlerde evlenmeler, ana-baba iste?i do?rultusunda grc usul ile yap?l?rd?. Cumhuriyet dneminden sonra, bu tr evlenmeler giderek azald? ve genlerin iste?i do?rultusunda yap?lmaktad?r. Cuma gn gelinin eyizleri verilir ve ak?am k?na gecesi yap?l?r.

Kyde, Trk gelene?i do?rultusunda ahlaki tutumlar devam etmektedir. Dini inan ve ?slami kurallara sayg? bulunuyor. Cami cemaati, ramazan ve cuma gnlerinde fazlala?makta di?er zamanlarda da azalmaktad?r. Camilerin cemaati iyidir.

Kk ya?ta ocu?u len annelerin, cuma ve per?embe gnnn ak?am? el i?i, diki?-nak?? ve rme i?i yap?lmaz, gnah say?l?r. Ev temizli?i ve ama??r y?kama i?i sal? ve cuma gnlerinde sak?ncal? grlyor. Banyo ve bula??k sular?n?n insanlar?n geece?i bir yere dklmesi sak?ncal? grlyor. Cinlerin u?ramas?na ve insanlar?n hastalanmas?na neden olabilece?i inanc? bulunuyor. Gemi? dnemlerde, Nevruz bayram? ve H?d?rlez ?enlikleri yap?ld??? fakat bu gn iin byle ?enlikler yap?lmad???, o dnemlerde gen k?zlar?n ve gelinlerin niyet ekmeleri ve mani okumalar? da vard?. Gece k?zlar?n ve gelinlerin evlerde toplanma ve ?enlik yapma adedi devam ediyorsa da eskisi gibi ?enlikli de?il. Zira televizyonlar, sohbeti ve ?enlikleri ortadan kald?rm?? durumda. Kyde iki ve kumar gibi ahlaki ynden sak?ncal? ve sa?l??a zararl? olan bu gibi durumlar varsa da gizli yap?lmaktad?r. K?zlar?n syledi?i maniler :

emberimde gl oya, Sar? kavun dilimi,
Glmedim doya doya, Uurdum blblm,
Dertlere kar?yorum, ?ksam da?lar ba??na,
Gnleri saya saya. Arasam sevgilimi

Bu Makale 7204 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

a

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1658727
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 23 ziyaretci