Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn212
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay428
mod_vvisit_counterToplam1237910
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:06

?le merkezinin 7 km. bat?s?nda, gneyinde E5 karayolunun 3 km. kuzeyinde, bat?s?nda Edirne ?le merkezine ba?l? ?skender ve Sazl?dere kyleri ve kuzeyinde Edirne-K?rklareli asvalt yolu bulunmaktad?r. 40.110 dekar arazisi bulunan ve bu arazinin iinde 3 bin dekar? mera, 220 dekar? kadar da hazine arazisi bulunmaktad?r. Ky ikiye blen O?ulpa?a deresinden ba?ka nemli akarsuyu yoktur, da??, orman?, batakl?k, sazl?k ve gl yeri de yoktur.

O?ulpa?a deresinin her iki yakas?na kurulan evler, Osmaniye mahallesini olu?turur. Re?adiye mahallesi ise derenin bat?s?nda ve daha bay?r?ms? bir yerde kurulmu?tur.

Kyn bulundu?u yer esasen Askeriye'ye ia?e yeti?tirmek zere kurulmu? tar?m iftli?idir. Bar?? dnemlerinde, asayi?i koruyacak az miktarda asker e?le?ir, sava? dneminde asker o?al?r ve burada sakinle?irdi. Balkan Sava??nda askeri birli?in bozulmas?nda sonra, Bulgaristan'dan gelen bir k?s?m gmen buraya yerle?tirilir. Daha sonralar?, Cumhuriyet Dneminde, 1935, 1944 ve 1951 y?llar?nda Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gmenlerle bugnk duruma gelir.

Kyn ad? zerinde iki rivayet bulunmaktad?r. Birinci rivayette: Burada bir Pa?an?n o?lu askerlik grevi s?ras?nda lm?. Anas?yla babas?, o?ullar?n?n cenazesine gelmi?ler; anas?, o?lunun tabutuna sar?lm?? ve "ah benim pa?a o?lum" diyerekten a?lam??. "Pa?a o?lum" szc?, daha sonralar? "OGULPA?A" ya dn?m?. ?kinci bir rivayet ise, burada bulunan 500 ki?ilik bir askeri birli?in ba??nda bir pa?a bulunuyormu? Arazilerin 5 bin dekar? ekilir ve ?kar?lan rnle, asker ve hayvanlar?n ia?esi iin ambarlan?r. Sava??n birinde, buraya kadar gelen d?man? bu pa?a geriye pskrtm? ve etraf kylere hi zarar verdirmemi?. Bundan dolay? bu pa?aya, "U?urlu Pa?a" denmi? ve zamanla bu szck "O?ULPA?A'Va dn?m? oldu?u ve resmi ad? bylece olmu?.

Kyn ekonomik yap?s?n? a??rl?kl? olarak tar?m ve hayvanc?l?k olu?turmaktad?r.

Halk, geleneklerine, dini inanlar?na ba?l?d?r. Ramazan ve cuma gnlerin decemaat fazlala?makla di?er zamanlarda azalmakta. ?mamlar eskiden oldu?u kadar etkili de?iller.

Kyde sal?, cuma ve ar?amba gnleri, ama??r y?kamak ve ev temizli?i yapmak sak?ncal? grlmektedir. Nazar okutmak, okunan kl suyunu imek, muska yazd?rmak gibi durumlar az da olsa bulunmaktad?r. Kk ya?ta ocu?u len anne per?embe gnnn ak?am? ve cuma gn el i?i yapmazlar. E?er yaparlarsa, ocu?un su barda?? k?r?l?r ve bundan dolay? ocuk a?larm?? inanc? bulunmaktad?r.

Gemi? dnemlerde, 6/7 May?s gnlerinde H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rm??. 5 May?s gn ak?am zeri her evin nnde ate? yak?l?r ve ate?in zerinden atlan?r. Bu ameliye, gelecek hastal?klardan korunmak iin nlem say?l?rd?.

Eskisi gibi, evlerde toplanmalar ve e?lenceler yok. O dnemlerde gerek H?d?rlez e?lenceleri ve gerekse m?s?r soyma ayie?i ay?klama imecesinden sylenen baz? manilerden :

Penceresi mercandan, Karanfilim ek beni,

Kahve itim fincandan, Saks?lara dik beni,

Hanginizi seveyim? E?er gonca aarsam,

?kinizde bir candan. Al eline kok beni.

Bu Makale 6482 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720481
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 12 ziyaretci