Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn2
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Ay445
mod_vvisit_counterToplam1237927
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:05

Ky ?lenin gneydo?usunda, 8 km. uza??nda bulunmaktad?r. Babaeski ?lesine ba?l? Kuleli ve a?a yeri kyleri, Pehlivanky ?lesine ba?l? Burunsuz (Ye?ilova) ky ile Kabaa?a ve Necatiye kyleriyle evrili bulunmaktad?r. Tekek deresi vadisinde bulunan kyn, 5186 dekar arazisi ve 1950 dekar da otlakiyesi bulunmaktad?r.

Ky Necatiye kyne varmadan E5 karayolunun sa?a sapan stablize yolla 3 km. gneyinde bulunur.

Bu gnk kyn kurulu bulundu?u yerin gney-bat?s?nda, Naip isminde bir pa?an?n kurmu? oldu?u bir ky varm??. Bu ky 1828-29 Osmanl?-Rus Sava??ndan sonra ?kan hastal?ktan k?ran geirmi?, da??lm??, evleri ylece halde kalm??. Halen burada eski kyn kal?nt?lar? bulunmaktad?r. 93 (1877) Osmanl?-Rus Sava??ndan sonra, Bulgaristan?n Lofa kasabas?ndan gelen gmenlerin buraya yerle?meleri ve Hkmete iskan edilmi?ler. Bylece ky kurulmu? oldu. Kyn yak?n?nda eski kyn ad? olan NA?P, Devlet taraf?ndan bu ad konuldu. Daha sonralar? Tekirda? taraf?nda ayn? ad? ta??yan bir kyn daha bulunmas?, buraya Yusuf ilave edilerek "NA?PYUSUF" ad? olmu?.Kyn ekonomik yap?s? tar?ma ve hayvanc?l??a dayanmaktad?r.

Kyde aile ana-baba ve ocuklardan olu?maktad?r. Byyen erkek ocuklar aras?nda evlenme ve askerden dn?te ayr? ev kurma ve ayr?lmalar olmaktad?r. Bu ayr?lmalar, bazen gzellikle ve bazen de darg?nl?kla sonulanmaktad?r. Mmkn mertebe gzellikle ba?lanmaya ve ev kurmada yard?mc? olunur.

Ky padi?ah mlkne kondu?u iin, 1889 y?l?nda Padi?ah ferman? ile kye, bir cami ve bir iptidai mektep yapt?r?lm??. Edirne ?l Halk Ktphanesi 4391/53 say?da kay?tl? Edirne Gazetesi 492 say?l? nshas?nda, Rumi 1305 (M. 1889) tarihli yaz?s?nda ; "Havsa kazas? dahilinde vaki Naipyusuf karyesi ahalisi taraf?ndan mev'udyirmi imza ve mhrl 31. Kanun-i evvel. 1305 tarihli te?ekkrnamenin suretidir" demekle uzun bir mektup yaz?l?d?r. Mektup do?rudan Abdlhamid Han ad?na yaz?lm??. Camii birka tamir grm? ve halen kyn hizmetindedir.

Ky halk? aslen Pomakt?r. Atalar?ndan gelen ahlaki ve ananelerini srdrmeye al??maktad?rlar. Ramazan ve cuma gnlerinde cemaat o?almakta, di?er zamanlarda azalmaktad?r. ocuklar dini bilgilerini okul d???nda a?lan Kur'an kursunda geni?letmektedirler.

Kad?nlar, per?embe gnnn gecesi ve cuma gn el i?i yapmazlar. Yap?l?rsa len kk ocuklar ana-babaya ibrikle su ta??rlarken ibrikleri delinir, bu yzden suyu ula?t?ramazlar inanc? vard?r. Sal? ve cuma gn ev temizli?i yap?lmaz ve ama??r y?kanmaz. U?ursuzluk gelirmi?.

Gemi? dnemlerde Nevruz Bayram? ve H?d?rlez ?enliklerine ok nem verilirdi. H?d?rlez gn btn ky halk? bir yere toplan?r, topluca ?enlik yap?l?rd?. Bir gn ncesi, k?rlarda toplanan k?r ie?i ve zambaklar suya konur ve bu iek suyu ile y?kanmak adetti. Y?kanma i?i mutlaka gne? do?madan nce yap?l?rd?. H?d?rlez sabah? erken kalkmak, ky civar?nda ekili bulunan arpa ve avdar tarlas?na gidip yuvarlanmak, i?lerle ?slanmak her trl hastal??a kar?? bir nlem say?l?rd?. Toplant?lara da kurulan sal?ncaklarda k?zlar trk, mani sylerler, delikanl? erkekler co?ard?. O gnlerde sylenen baz? manilerden bir demet:

Pencereden bakars?n, Pancar tarlas?nda,

Sak?z gibi akars?n, Leylek yuvas?nda,

Dikkatli bakma o?lan, Mera??m? kald? yar,

kzleri satars?n. Bizim ky k?zlar?nda.

Bu Makale 5716 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720496
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 5 ziyaretci