Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn223
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay439
mod_vvisit_counterToplam1237922
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:04

Ky ?le merkezine 5 km. uza??nda ve Uzunkpr asfalt?n?n hemen bat? biti?i?inde bulunmaktad?r. Ky, Havsa, Kulubal?k, ukurky, ?erbettar ve Abalar kyleri evrelemektedir. Bu s?n?rlar iinde, 17.200 dekar arazi bulunmaktad?r. Bu arazinin 3 bin dekar? otlakiye, 1000 dekar? sulu ve 13.200 dekar? k?rat?r. Ky arazilerinde gl, batakl?k, sazl?k, ormanl?k, da? yoktur. Ararsuyu Havsa deresidir.

Ky, Uzunkpr asfalt?n?n bat? blmnde bulunmakta, ev konumlar?, toplu olup, asfalta kadar uzanmaktad?r. Dz bir sat?h zerine kurulan 96 adet binadan, 4 adedi 2 katl?, di?erleri tek katl?d?r. 56 ev 2 oda bir salon, 40 ev 3 oda ve bir salon ?eklinde yap?lm??t?r. Binalar?n %60'? tu?la, %30'u kerpi ve %10'u Biriket malzemesiyle in?aa edilmi?tir. Damlar at?l? ve kiremit rtldr.

Kyn kurulu?u, 93 denilen Osmanl?-Rus Sava??ndan sonra, Bulgar komitac?lar?n, Trk kylerinebaskm yaparak halk? ge zorlamalar?ndan Bulgaristan'da yerini yurdunu terk ederek 1878'de gelen ve Hkmette Selimiye iftli?ine yerle?tirerek iskan edilen gmenlerle kurulmu?tur. Bulgaristan'?n Harmanl? kasabas?ndan gelen bir blm gmen Hac?gazi ad?nda bir zat?n ba?kanl???nda gelmi?ler, Havsa'da iki y?l kald?ktan sonra, Devlete iskanlar? Selimiye iftli?ine yap?lm??. Buraya yerle?enler tar?mdan ok hayvanc?l??a dnk al??malar? ve yeti?tirilen kuzular?n, di?er yerlerdeki kuzulardan ok daha semiz ve stn olmalar?ndan nam alm?? bulunan Selimiye'ye "KUZUCU" denmeye ba?lanm??, ky halk?na "KUZUCU" denmesinden kyn resmi ad? da resmiyet kazanm?? oldu.

Kyde aile, ana-baba ve ocuklardan olu?maktad?r. Baz? ailelerde, bykanne ve bykbaba da bulunmaktad?r. Eskiden birka karde? bir arada ya?amlar?n? srdrrken, gnmzde nedense mmkn olmuyor. Evlenme sonras?, karde?ler aras?nda ayr?lmalar oluyor. Art?k bu durum ola?an duruma gelmi?. Anla?arak yap?lan ayr?lmalarda, ayr?lan karde?e ev yap?m? ve i? sahibi olmas? iin yard?m yap?lmaktad?r. K?z ocuklar, ana-baba lmlerinden sonra miras almaktad?r.

Eskiden her yerde oldu?u gibi burada da grc usul ile evlenmeler yap?l?rd?. Cumhuriyet dneminden sonra, bu usl yava? yava? de?i?ti. Aile bykleri bu konuda karar verseler bile, k?z ve o?lana sz hakk? veriliyor. Eskiden gelin alay?, gelinin evine vard???nda, k?z evi taraf?ndan haz?rlanan ?erbet, bir bak?r ibri?e doldurulur ve ibri?in sapma da bir kk yast?k ba?lan?rd?. O?lan evi taraf?ndan gelen bir atl? taraf?ndan alman ibrik ve yast?k o?lan evine gtrlrd. Yast??? alan atl?, yumurta ya?muruna tutulurdu. Bu gn bu gibi durumlar yok. D?nler, davul-zurna ile yap?l?r. D?n pazar gn son bulmaktad?r.

Ky halk? gelene?ini srdrme?e al??maktad?r. Dini inanlar? gere?i, ramazanda ve cuma gnlerinde cemaat fazlala?makta, di?er gnlerde azalmaktad?r. Kyn kerpiten yap?l? eski camii y?k?larak, yenisi 1958 y?l?nda ky halk? taraf?ndan yap?lm??t?r.

Kyde baz? bat?l inanlar da bulunmaktad?r. Cuma gn ama??r y?kamak gnah say?l?r. Pazartesi ve per?embe gnleri y?kan?r. Kk ya?ta ocu?u len anneler, bayram ncesi ak?am?, her iki eline k?na yak?l?rsa, gelecek olan ocu?un ruhu elini pemeyece?inden, sadece sol eline k?na yaparlar. Yine anneler, per?embe gnn ak?am? ve cuma gn el i?i yapmazlar. E?er diki? dikilir veya rg rlrse, ocu?un ta??d??? su kab? delinece?i inanc? vard?r.

Eskiden Nevruz Bayram? ve H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rd?, ?imdi yap?lm?yor. H?d?rlezden bir hafta nce k?zlar, yzklerini ?kar?p bir mle?in iine koyarlar, bu mle?i de bir gl a?ac?n?n dibine gmerlerdi. H?d?rlez sabah? ?kar?p mani okuyarak e?yalar ?kar?l?r ve bundan bir tak?m anlamlar ?kar?rlard?. O dnemlerde okunan manilerden baz?lar? ?yle :

Dere boyu tav?anlar, Beyaz zm salk?mda,

Sene oldu ak?amlar, Ye?il yaprak alt?nda,

Burma b?y?kl? yarim, ?lk yarimin gzleri,

Nerelerde ak?amlar. Can evimin alt?nda.

Bu Makale 6897 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720491
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 8 ziyaretci