Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn224
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay440
mod_vvisit_counterToplam1237923
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:04

Ky ?lenin gney bat?s?nda 9 km. uza??ndad?r. Kabaa?a, bak??lar, ukurky ve Havsa arazileri ile evrilidir. Bu s?n?rlar iinde 7500 dekar arazi bulunmaktad?r. 400 dekar otlakiye ve 7100 dekar tar?m arazisidir. Arazinin bir k?sm? sulan?r, bir k?sm? k?rat?r.

Ky Uzunkpr asfalt?n?n 500 metre do?usunda yer almaktad?r. Asfalta kadar, stablize bir yol ve Havsa deresi zerinde bir kpr bulunmaktad?r. Ev konumlar? toplu olup, az meyilli sat?h zerine kurulmu?tur. 76 haneden olu?an evlerin, %30'u dz ve %70'i meyilli bir yerde bulunmaktad?r. Evlerin tamam? tek kat, 50 adedi 3 oda bir salon, 26's? 2 oda bir salon zerine planlanm??, bunlar?n %80'i kerpi, %5'i tu?la ve %15'i biriket malzemesiyle in?a edilmi?tir. Damlar at?l? ve kiremit rtldr.

Kyn ekonomik yap?s? tar?ma dayan?r. Yan gelir hayvanc?l?kt?r.

Bu gnk bulunan kyn yeri, bir iftlik idi. iftli?in ad? da Sultaniye olup, 1877 (93 Harbi) Rus-Osmanl? Sava??ndan sonra, Bulgar komitac?lar? taraf?ndan ge zorlananlardan gelen bir kafile Devlete buraya yerle?tirilmi?ler. ?lk gelenler 15 hane kadar. Daha sonraki y?llarda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gmenlerle bu gnk duruma geldi. Sultaniye iftli?ine yerle?en gmenler, sava??n verdi?i tahribat ve ard?ndan gelen s?k?nt?lar, evlerin yap?m i?inde Devletin yard?m eli art?k yeti?mez oldu?u gibi kendi imkanlar?yla da ev yapamaz durumda idiler. Bar?nabilecekleri derme atma kulubalardan ibaret bar?naklara s???nd?lar. Birka y?l bu bar?naklarda ya?amak zorunda olan gmenlerin bulundu?u bu iftlik yerine, art?k Kulubalar denmeye ba?land?. Giderek Sultaniye unutulur ve Kulubalar ad? yerine "KULUBALIK" olarak resmiyet kazan?yor.

Kyde aile, ana-baba ve ocuklardan olu?maktad?r. Eskiden bir evde, bir ka karde? beraber birlik iinde oturur ve kollektif bir al??ma iinde ya?am devam edebiliyordu. Bu gn iin bu zor bir ya?am? ortaya koymaktad?r. Evlenen genler, evde geimsizlik olabilece?i d?ncesiyle ana-baba oca??ndan ayr?lmaktad?rlar. Bu ayr?l??ta baba, mmkn oldu?unca yard?mc? olmaktad?r. Ev yap?m i?i ve bir miktar arazi de vermektedir. Mlkn esas bl?m ana-baba lmnden sonra yap?lmaktad?r.

Eski dnemlerde, kyde yap?lan evlenmeler ana-baba iste?i do?rultusunda yap?l?yordu. Bu gnlerde, aile bykleri karar verme durumunda olsalar bile, genlere de sz hakk? tan?nmaktad?r. D?n ve bayramlarda, gen k?z ve erkekler konu?abilmektedirler. D?nler, davul-zurna ile yap?l?r. Genelde pazar gn d?n son bulmaktad?r. Kyde okuma odas? yok. Dini bilgiler, okul sonras? camide a?lan Kur'an kurslar?nda geni?letilmektedir.

Kyde sal? ve cuma gnleri ama??r y?kamak ve ve temizli?i yapmak sak?ncal?d?r. Kk ya?ta ocu?u len anneler, per?embe gnnn ak?am? ve cuma gn, el i?i, diki?-nak?? ve rg yapmazlar. Yap?l?rsa, ocuklar?n rahats?z olacaklar? inanc? bulunmaktad?r. Eskiden 6/7 May?s gnlerinde H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rd?. Bu gn iin yap?lm?yor. H?d?rlez bir gn nce ak?am zeri, ev nnde ate? yakmak ve ate?in zerinden atlamak adetti. Baz? hastal?klardan korunmak iin yap?l?rd?. H?d?rlez sabah? erken kalkmak, ?enliklere haz?rlanmak iin bayraml?k elbiseler giyilir, e?itli ieklerden toplay?p buket yap?l?r, sal?ncaklar kurulur, buralarda genlerin syledikleri baz? maniler okunurdu. Bunlardan birka tanesi ?yle:

Ni?anl?y?m ni?anl?, ?n dereye dereye,

Ni?an yz?me bak?n, Dere kumlar? gibi,

Ayr?l?rsak sevdi?im, O?lan sana yan?yom,

Beni unutma sak?n. Cami mumlar? gibi.

Bu Makale 5886 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720492
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 9 ziyaretci