Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn211
mod_vvisit_counterDn216
mod_vvisit_counterBu Ay427
mod_vvisit_counterToplam1237910
Çarşamba, 10 Mart 2010 01:03

Ky ?le merkezinin do?usunda, 8 km. uzakl?ktad?r. ?leye asfalt kaplama yol ile ba?l?d?r. Tapt?k ky ile Ksemer kynn arazilerini ay?ran, s?n?r te?kil eden Dar? dere ve Tapt?k ky, Havsa, Osmanl? ky, Hasky ve Arizbaba kyleri ile evrili bulunmaktad?r.

Kyn kurulu bulundu?u yer engebelidir.. Kyn tamam?n?, hibir yerden grmek mmkn de?il. Kimi yerde kmeler toplu ve da??n?k biimde bir konum bulunmaktad?r. En dzgn yer Yukar? mahallenin bulundu?u yerdir. Kyde 182 ev bulunmakta, bunlar?n, 10 adedi iki katl? ve betonarme yap?l?d?r. 58 adedi tu?la ve biriket malzemesinden tek kat olarak yap?lm??t?r. Kalan 114 ev kerpiten ve tek katl?d?r. Binalar?n tamam? at?l? ve kiremit rtldr.

Ky 1910 y?l?nda Yugoslavya'dan gelen 200 hanelik gmenlerle kurulmu?tur. Balkan Sava?? s?ras?nda, Anadolu'ya g etmek zorunda kalan bu gmenlerden, sava? sonras?nda 40 hane kadar? geriye gelmi?. Daha sonraki y?llarda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gmenlerle bu gnk duruma gelmi? bulunuyor. Kyn yukar? mahallesi Bo?nak, a?a?? mahalle Da?l?lardan meydana gelmi?. 1914-1945 y?llar? aras?nda 31 y?ll?k bir zaman iinde bir trl anla?amayan bu iki grup hep kavgal? idi. Bir camiye namaza giderler fakat birbirlerinden k?z al?p vermezlerdi, hatta d?nlere kar??amazlard?. 1945'ten sonra yumu?ama ba?lar ve gittike dostluk, ba?l?l?k artt?, birbirlerine kar??t?lar. Genelde birbirine sayg?l? davran??lar devam etmektedir.Esas kyn bulundu?u mahalle Hac? Ali beyin iftli?i idi. Devlete istimlak edilerek gmenlerin iskan? yap?lm??. Kyn ekonomik yap?s?n? tar?m ve hayvanc?l?k olu?turur.

Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen gmenler, beraberinde getirdikleri ananeleri ve kltrlerini birle?tirmi?ler ve bu ayr? lkeden gelen kltrn birle?mesiyle ok zengin bir potansiyele sahip olmas?na ra?men, gnden gne erimekte ve birok yanlar? kaybolma noktas?na gelmi? bulunuyor. Genler modaya zen gstermekte, moda ile birlikte kltrlerinin de yabanc?la?t??mm fark?nda bile de?iller. Eski dnmelerde evlenmelerin grc usulyle yap?ld???, bu gn ise aile byklerinin kararma ba?l? olsa da genlere sz hakk? verilmekte ve genlerin seimi dikkate al?nmaktad?r. D?nler, pazar gn son bulmakta, davul, zurna ile yap?lan d?nler, bazen Havsa D?n Salonu'nda ve ince alg?larla yap?lmaktad?r.

Say?l? gnler, Ramazan ve Kurban Bayramlar?nda, i? zaman? dahi olsa, ilk gn i?e gidilmez, e?-dost ziyareti yap?l?r, kkler, byklerin ellerini perler. Eskiden Nevruz Bayram? ve 6/7 May?s H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rd?. Toplanan genler, ulu a?alara salmga kurar ve e?lenirlerdi. H?d?rlezin ikinci gn 3 km. uzakta bulunan Arizbaba kynn iftlik yerinde bulunan gr ve tatl? sulu e?menin ba??nda yap?l?rd?. 5 May?s ak?am zeri, her evin nnde ate? yak?l?r, eski has?r paralar? ve sarm?sak saplan ate?e konur, s?ras? ile ev halk? ate?ten atlard?. Sarm?sak saplar?n yak?lmas?, y?lanlar?n, ?yanlar?n eve gelmelerini nlermi?. 6 May?s sabah? erkenden kalk?l?r ve i?lerle yz y?kan?r, bu da yzn gzelli?ini getirirken, gz a?r?lar?n? da nlermi?. Ak?amdan kopar?l?p saa??n bir yerine konulan s?t dal?, sabahleyin yapraklar?na bak?larak, srpm? olanlar iin ok tehlikeli, srpmemi? olanlar iinde sa?l?kl? bir ya?am mjdesini veriyormu? anlam? ?kar?l?r. K?zlar aras?nda toplanm?? ve mlek iine konulmu? e?yalar, teker teker ?kar?l?rken de maniler okunur. ?kan e?yan?n sahibine, okunan maninin anlam?ndan, gelecek iin bir ya?am dzeni kurulurdu hayalde. K?? gnlerinde, mahallenin bir evinde ve her gece de?i?ik bir yerde yap?lan toplant?larda, gen k?zlar ve gen gelinler, m?s?r patlatarak, kabak pi?irerek yenir ve sofra zerinde sini evrilerek sylenen maniler, e?lenceler k?? boyu devam ederdi. Yaz gnleri sezon dnemi m?s?r soyma ve ayieklerin tanelerini ufac?k sopalarla vurarak ?rpmalar yap?l?rken bir tarafta k?zlar dabruka ile maniler, trkler sylerken, di?er tarafta delikanl? erkekler kaval ve saz alarak e?lenceler yap?l?rd?. Kyde bulunan halk?n dini inanlar?, ?slami bir inan do?rultusundad?r. Baz? kyler aras?nda farkl? inanlar?n bulundu?u gibi, kyde aileler aras?nda da farkl?l?klar vard?r. Baz?lar? dinine daha d?kn, ibadetine daha ba?l? oldu?u gibi bunun aksini de grmek mmkn.

Gemi? dnemlerde yap?lan ?enliklerin ahengini ykselten manilerden bir demet;

?ncecik ya?mur iler,

yarim camlar? siler,

Ne kadar darg?n olsa,

Beni grnce gler.

Kck n??ad?r?m,

Dnyay? ku?ad?r?m,

Yarime giden k?z?,

gnde bo?ad?r?m.

Masan?n stnde,

tye bak tye,

?ki tane yar sevme,

Gidersin gmbrtye.

?ndim dereye durdum,

Dokuz gvercin vurdum

Dokuzunun iinde,B

en kendime yar buldum.

Bu Makale 6415 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720480
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 12 ziyaretci