Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn86
mod_vvisit_counterDn110
mod_vvisit_counterBu Ay3311
mod_vvisit_counterToplam1257656
Cumhuriyet Mahallesi
Çarşamba, 10 Mart 2010 00:46

CUMHUR?YET MAHALLES?

Cumhuriyet Mahallesi, 1932 y?l?nda Romanya'dan kendi istekleriyle serbest gelen 30 hanelik bir gmen kafilesinin yerle?mesiyle kuruldu.Bu gmenler, Havsa'ya yerle?tirildikten sonra, evlerini kuracaklar? arsalar? ve bir miktar da arazi devlet taraf?ndan verildikten sonra evlerini kendi olanaklar?yla yapm??lar.Daha sonraki y?llarda gelen birka hane gmen de bu mahalleye yerle?ti.Bu gmenlerden baz?lar?, ?stanbul ve Anadolu ilerine g edip buras?n? terk ettiler.Bak?ms?z duran evlere,1958 y?l?nda gelen yeni gmenler yerle?tirildi.1972 y?l?ndan sonra, Havsa'da sanayi geli?meye ba?lad?.Kurulan bir iki fabrika faaliyete geince de buradaki arsalar de?er kazand?.Birok kyden ve bilhassa, d?? lkelerde al??an i?iler, planl? bir ?ekilde bina in?aat?na ba?lad?lar.Bu bak?mdan mahalle, geni?lemeye uygun yap?s?yla da geli?meye ba?lad? ve halen de geli?mektedir.

Mahallede 1969 y?l?nda bir cami ve 1977'de bir ?lkokul in?a edildi.Okul ve cami ilk y?llarda yeterli iken art?k,?rencilere okul dar gelmeye ba?lad??? gibi, cami cemaat? da fazlala??nca yetersiz kald?.Camii yeni bir restorasyonla geni?letildi.?lkokulun bulundu?u arsa byk olmas? bak?m?ndan buraya lise yap?m?na uygun grld ve 1988 eyll ay?nda, Kilim Mensucat Fabrikas? sahibi Mehmet Kilimci,e?i Melahat Kilimci ad?na lisenin yap?m?n? stlendi. Lisenin iki kat zerine yap?lan plan?nda, zemin kat?n da laboratuvar olmas? n grld.Bina tamamland? ve 1989 y?l?nda faaliyete geti.1985 nfus say?m?na gre,886 adet erkek ve 818 adet kad?n olmak zere toplam 1704 toplam nfusudur.
Mahallenin geim kayna??, tar?m a??rl?kl?d?r.Bunun yan?s?ra ticaret ve sanat kolunda al??anlar da bulunuyor.55 aile Ziraat Odas?nda kay?tl? ve 1987 y?l?nda 2275 dekar k??l?k, 1006 dekar da yazl?k olmak zere toplam 3281 dekar rn ekimi yap?lm??, en byk i?letme 340 dekar, en kk i?letme 10 dekarl?k bulunuyor.Yap?lan Kk Sanayi Sitesi, Futbol Stadyumu, Kapal? Spor Salonu, Lise, St Fabrikas? (tereya?? ve peynir)(kapand?), Emniyet Binas? ve Lojmanlar?, Kilim Mensucat Fabrikas? ve ekleri bu mahallenin alan? iinde kurulmu?tur.Yap? kooperatiflerinin konutlar? da genelde bu mahalleye konu?lanmaktad?r.Mahalle, merkezin gney k?sm?nda, ?stanbul yolunun her iki taraf?nda yer almaktad?r.Alan? geni?tir ve geli?meye de uygundur.Yine 1985 nfus say?m?ndan nce yap?lan numarataj cetveline gre, mahallede 318 bina, 356 adet konut ve 82 adet i? yeri bulunmaktad?r. Bu tarihten sonra, iki adet Polis Lojman?, adet Yap? Kooperatifinin yapt?klar? konutlar ve Kk Sanayi Sitesi i? yerleri bu say?ma dahil de?ildir.

Bu Makale 7072 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1734526
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 9 ziyaretci