Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn2
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Ay445
mod_vvisit_counterToplam1237928
Çarşamba, 10 Mart 2010 00:59

Ky, ?le merkezinden 11 km. uzakl?kta, Uzunkpr asvalt? zerinde bulunmaktad?r. Kulubal?k, Bak??lar, Asl?han, ?erbettar ve Kuzucu Kyleriyle evrilidir. Bu s?n?rlar ierisinde, 11300 dekar araziye sahip bulunan kyn, 1200 dekar? mera ve 10100 dekar? da ekilebilen arazidir. 1500 dekar? sulanabilen ve 8600 dekar? da k?ra arazidir. Kyn, da??, sazl?k, batakl?k, gl yeri yoktur. Akarsuyu, Havsa deresidir.

Ky, Uzunkpr asfalt?n?n bat? taraf?nda ve hemen biti?i?inde yer almaktad?r. Ev konumlar? toplu bir grnm arz eder, evlerin %50'si dz ve %50'si tatl? bir meyil sat?n zerinde kurulmu?tur. 113 haneden ibaret olan kyn binalar?ndan, 3 tanesi 2 katl?, 110 adedi de tek katl?d?r. Evlerin 13 adedi 3 oda bir salon, 100 adedi ise 2 oda bir salon plan? zerine yap?lm??, %60' kerpi, %30'u biriket ve % 10'u tu?la malzemesi ile in?aa edilmi? bulunmaktad?r. Damlar, at?l? ve kiremit rtldr.

Kyn, kesin olarak hangi tarihte kuruldu?u bilinmemekle beraber, 1876-77 Osmanl?-Rus Sava?? sonras?nda (93 harbi) Bulgar politikac?lar?n Trk kylerini basarak ge zorlanmalar? neticesinde Edirne'ye ak?n eden gmenlerden bir blm, Hkmete buraya yerle?tirmek suretiyle kyn kurulmu? oldu?u kesinlik kazanmaktad?r.

Kyn ilk kuruldu?u yer, etraf?ndaki araziye nispeten daha alak ve ukurumsu bir yer oldu?u ve bu nedenle zaman zaman ya?an ya?murlardan has?l olan su ta?k?nlar?na maruz kalmas? "buras? ukur"dur denmi? ve bunun zerine ad?n? da "ukur ky" alm?? bulunmaktad?r.

Ekonomik durumu tamamen tar?ma ve hayvanc?l??a dayanmaktad?r. retilen stlerin bir blm kooperatif kanal? ile pazarlanmakta, bir blm de reticiler kendileri pazarlamaktad?r. Besi hayvanlar?n?, kye gelen celeplere ve Havsa ?le merkezinde kurulan pazar?nda pazarlamakta (Uzunkpr pazar?na da gidilmektedir.) Kurbanl?klar?n bir blm buralarda, bir blm ?stanbul'a sevk edilip orada pazarlanmaktad?r. Kyde bir Sulama Kooperatifi bulunmaktad?r. Amac? ortaklar?n arazilerini sulama al??malar?n? geli?tirme ve ortaklar?n st rnlerini pazarlamakta ve ortaklar?n ihtiyac?na kadar st ve besi yemi temin etmektedir.

Kyde aile, ana-baba ve ocuklardan olu?maktad?r. Aile mevhumu di?er kylerde devam etti?i gibi burada da mevcuttur. Genel olarak karde?ler aras?ndaki ayr?lmalar, evlenme olay?ndan sonra olmaktad?r. Ayr?lan karde?e ev yap?m? ve bir miktar da arazi verilir. K?zlar, ana-baban?n lmnden sonra miras almaktad?rlar. Genelde erkek karde?ler aras?nda uzla?ma sa?lanmaktad?r. Evlenmeler her yerde oldu?u gibi burada da eskiden grc usulyle yap?l?rd?.

Cumhuriyet dneminden sonra, aile bykleri kararlar?na gre yap?lmakta ise de genlerin r?zalar? al?nmaktad?r. K?z?n istedi?i bir yere verilmemesi durumunda k?z kamas? olay? da do?al kar??lanmaktad?r. D?nler davul, zurna ve ince alg? ile yap?lmaktad?r. Eskiden per?embe gn son bulan d?nde ?imdi pazar gn son bulmaktad?r.

Kyde, dince kutsal say?lan gnlere sayg? vard?r. Kandil Gecesi ncesinde lokma pi?irilip kom?ulara da??t?l?r, kk ya?ta ocu?u len anneler per?embe gnnn gecesinde ve cuma gn, el i?i, rg, diki?-nak?? yapmazlar, ama??r y?kamazlar. Lohusa kad?n ilk gnlerinde yaln?z b?rak?lmaz.

Eskiden 6-7 May?s H?d?rlez ?enlikleri yap?l?rd?. Dere boyunda a?alara sal?ncak kurulur, genler e?lenir, birbirlerine maniler okurlard?. K?? gnlerinde gece kom?u toplant?lar?, oturmalar ve m?s?r patlatarak e?lence yap?l?rd?. Bunlar?n hepsi tarihe kar??m?? durumdad?r. O zamanlarda okunan manilerden bir demet :

Mendili katl?yorsun, Ben bir mani sylyom.

Dal?n? sakl?yorsun, Hep utana utana,

Ne kabahat yapt?m yarim, Haydi yarim gidelim,

Ba??n? sall?yorsun. Sizin gzel vatana.

Ayaklar?n toz oldu, Boynumdaki alt?nlar,

Kom?ular kurnaz oldu, Limon sar?s? yarim,

Kom?ular?n yznden, Sana k?smet olmas?n,

Sevgilim gelmez oldu. Benden ba?kas? yarim.

Bu Makale 5677 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720498
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 5 ziyaretci