Tarihi Eserleri

Kyleri

Son Konular

SAH?B?NDEN SATILIK BAHEL? EV
admin 11-01-16 12:42
ilker 2. el e?ya al?m sat?m?
admin 03-08-15 21:23
SAH?B?NDEN SATILIK 402 METREKARE ARSA
admin 28-11-14 13:57
SAH?B?NDEN SATILIK 8000 ADET SAMAN BALYASI
admin 16-09-14 19:55
Callus Emulator
MaXiMa 11-07-14 02:28
PES 2014 FULL
MaXiMa 29-12-13 10:52
Oyun ekleyecekler iin !!!
MaXiMa 25-04-12 04:49
?ehitlerimiz
Turkcavus 07-10-10 11:53

Hava Durumu

 EDIRNE

Ziyareti Sayac?

mod_vvisit_counterBugn3
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Ay446
mod_vvisit_counterToplam1237929
Çarşamba, 10 Mart 2010 00:58

Ky, ?le merkezine 13 km. uzakl?kta ve Uzunkpr asvalt?nm hemen 300 metre do?usunda yer al?r. Ky, Naipyusuf, ukurky, Kulubal?k ve Tahal kyleri evrelemektedir. Bu s?n?rlar ierisinde 8850 dekar arazisi bulunmaktad?r. Bunun 1000 dekar? otlakiye, 7500 dekar? ekilir arazidir. 200 dekar? ba?l?kt?r. 3000 dekar arazisi sulu arazidir. Ky arazileri ierisinde da?, gl, batakl?k ve sazl?k yoktur. Akarsuyu, Havsa deresinden ba?ka yoktur. Arazilerin bir blm bu dereden, bir blm de yer alt? suyu ile sulan?r.

Kyn bir k?sm? dz, bir k?sm? az meyilli bir sat?h zerine kurulmu?tur. Kye giri?te Havsa deresi zerinde bir betonarme kpr bulunmaktad?r. Kyde 70 hane olup, evler toplu kmeyi arz etmektedir. Binalar?n %60'? dz ve %40'? az meyilli konumu grntlenmektedir. Kyde 6 bina iki katl?, 64 bina ise tek kat plan? zerine yap?lm??, bunlar?n 6 adedi 4 oda bir salon, 64 adedi ise 2 oda bir salon tipindedir. %4' betonarme, %96's? kerpi malzemesinden in?aa edilmi?tir. Binalar, at?l? ve kiremitle rtldr.

Ky, 1878-79 Rus Sava?? (93 harbi)'n dan sonra, Bulgaristan'dan gelen gmenlerle kurulmu?tur. Bulgaristan'dan, Bulgar komitac?lar? taraf?ndan ge zorlananlar, Edirne merkezinde toplan?yor, buradan da Valili?in emriyle iftliklere da??t?l?yorlard?. ?lkin 15 hanelik bir kafile, Hayriye isimli bir kad?na ait olan bu iftli?e yerle?tiriliyor. Bu iftlik arazisinde icar kar??l???nda al??maya ba?l?yorlar. Arkas? kesilmeyen gmenlerin buraya yerle?tirilmeleri sonucu bir ky durumuna geldi. Hay?rsever olan iftlik sahibine "HAYR?YE BU ?FTL??? BA?I?LAR" szleri zerine, iftlik, gmenlere ba???lanm?? oldu. Bu nedenle Hayriye ad?na ba???lar eklenmi? ve kyn ad?, Hayriye ba???lar oldu. Daha sonraki y?llarda Hayriye ad? terk edilerek, sadece Ba???lar kal?yor. Bu da zamanda Ba???lar yerine BAKI?LAR telafuz ediliyor ve bylece resmi ad? oluyor.

Ky halk?, rf adetlerine her ne kadar ba?l? ise de yine de yeni geli?melere ayak uydurmaya al??maktad?r. Cumhuriyet dnemi ncesi evlenmeler grc usul ile yap?l?rd?. Cumhuriyet dneminden sonra yava? yava? bu tr velenmeler kayboldu ve k?z-o?lan anla?malar?na ve sz sahibi olmalar?na izin verildi. Bu duruma ana-baba da art?k do?al bak?yor. D?nler genellikle, davul, zurna ile yap?lmaktad?r. Son zamanlarda ince alg? da d?nlere girmi? oldu. Eskiden d?nler, per?embe gn son bulurken ?imdi pazar gn son bulmaktad?r.K

Kyde eski cami y?k?lmakla, yeni cami 1956 y?l?nda ky halk? taraf?ndan el birli?i ile yap?lm??t?r. Dini inanlar?na ba?l? bulunan halk, Ramazan ay?nda ve cuma gnlerinde cami cemaati fazlala?makta, di?er zamanlarda azalmaktad?r. Kk ocu?u len anneler, per?embe gnnn ak?am? ve cuma gn el i?i, diki? ve nak?? yapmazlar. Gerek nedenini bilmeyenler de buna uymaktad?r.

Bu Makale 5486 Defa Okunmustur.
 

Yazarin Diger Yazilarina Buradan Ulasabilirsiniz

Gnlk Gazeteler

Site Istatistikleri

Aktif Uyeler:170
Son Uyemiz:abbas
Son Ziyaretci:admin
Bolum:6
Kategori:7
Icerik Okunma:1720500
İçerik:835

Kimler Sitede

Suan Sitede:
  • 5 ziyaretci